Kozijn vervangen zonder vergunning….

Geschreven door: Leander

Is het vervangen van houten kozijnen vergunningvrij?

Snel googlen geeft op het eerste gezicht duidelijkheid van de bouwregels helpdesk van de overheid:

“Aan de achtergevel en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van uw woning mag u kozijnen, kozijninvullingen of gevelpanelen plaatsen of veranderen zonder vergunning. Ook in bijbehorende bouwwerken is voor deze activiteit nooit een vergunning vereist indien de te wijzigen gevel op minimaal 1 meter van het openbaar toegankelijk gebied af staat..
Dat wil niet zeggen dat u altijd een vergunning nodig heeft bij het vervangen van kozijnen in de voorgevel of naar het openbaar gebied gekeerde zijgevel van uw woning. Gewoon onderhoud mag u altijd zonder vergunning uitvoeren (zie artikel 2, eerste lid, van bijlage II bij het Besluit Omgevingsrecht).

Zolang u het uiterlijk van de kozijnen niet wijzigt is sprake van gewoon onderhoud, ook bij het geheel vervangen van de kozijnen (door nieuwe kozijnen die er precies het zelfde uitzien).
Er is geen sprake van gewoon onderhoud als bedoeld in het eerste lid van artikel 2 wanneer er een verandering van het uiterlijk optreed. 
Dus de materiaalsoort mag veranderen, maar de detaillering, profilering, vormgeving en uitstraling zal hetzelfde moeten blijven. 
Als het uiterlijk wel verandert, dan heeft u voor de voorkant, of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel een vergunning nodig.  
Op www.omgevingsloket.nl treft u de vergunningcheck aan. Daarmee kunt u eenvoudig en snel beoordelen of u een bouwvergunning nodig heeft. Bij de gemeente kunt u informeren of de redelijke eisen van welstand op uw woning van toepassing zijn. Vaak is dat nog het geval, maar steeds vaker wijzen gemeenten welstandsvrije zone’s aan.”

Bron: https://www.helpdeskbouwregels.nl/vraag/57 d.d. Versiedatum: 01-12-2014

Makkelijk toch?

U check snel met omgevingsloket of uw vergunningplicht bent. Ben u dat niet dan kunt u zonder meer aan de slag. Jammer alleen dat het vervangen elk kozijn aan de voor- of zijkant van de woning vergunnigsplichting is.

 

https://www.omgevingsloket.nl/

Nog geen nood. Geheel vervangen van kozijnen kan dus.  Als het maar ‘er precies het zelfde uitzien”. Precies gelijke “detaillering, profilering, vormgeving en uitstraling”. Maar van nieuwe naar oud is toch altijd een andere uitstraling? En daarbij, er zijn steeds meer gemeenten die aanvullende eisen hebben m.b.t. verbod op kunststof.  Dus wat is ‘precies’ precies?

Inmiddels weten wij dat veel valt op staat bij de behandelende ambtenaren. Hoekprofielen, ventilatierooster eisen, stopverflijnen en ga maar door.

Ons advies is daarom om altijd op zeker te spelen.

Wij hebben raamovereenkomsten met een aantal architecten buro’s met ruime ervaring op dit vlak.

Een stapje extra maar een zorg minder.

Contact ons en wij helpen u graag verder.