Wat ons drijft

Geschreven door: Leander

Duurzamer Nederland door
Nordic Comfort- Dutch Design

Het is onze missie om historische uitstraling en de nieuwste isolatietechnieken te samen te laten gaan.

Onder het initiatief “Nordic Comfort – Dutch Design” werken wij aan het Duurzamen van de Nederlandse woningen.

 

De ontwikkeling van glas heeft door de eeuwen heen een grote impact gehad op onze manier vensters en ramen zoals wij deze nu kunnen. Het doel is altijd geweest het buiten houden van wind, regen en warmte en het doorlaten van licht. Door de verbeterde productietechnieken van glas zijn wij instaat geweest de omvang van de ramen te vergroten.

 

Ontwikkeling van ramen door de eeuwen heen

Aanvankelijk werden er in de middeleeuwen massieve bouwwerken met kleine lichtopeningen gerealiseerd. Soms werden deze openingen voorzien van perkament of varkensblaas en later luiken. Vensterglas komt na de Romeinse tijd in onze streken ook weer vanaf de middeleeuwen in gebruik. In de beginperiode, vermoedelijk vanaf de achtste eeuw, waren er twee soorten glas: cilinderglas en slingerglas. Cilinderglas werd in de vorm van een cilinder geblazen. Opensnijden en uitvlakken van de cilinder deden een rechthoekige plaat ontstaan. Slingerglas maak je door een hoeveelheid gesmolten glas snel rond te draaien, wat resulteert in een ronde schijf. Vanaf ongeveer de twaalfde eeuw kwamen er bouwwerken tot stand met grotere raamopeningen, voorzien van glas en glas-in-lood.

 

1600-1900 – Introductie van het schuifraam

In de zeventiende eeuw werd er blank glas met een formaat van tien bij vijftien centimeter ontwikkeld. Vernieuwend was dat dit direct in de sponningen van ramen met houten roeden geplaatst kon worden in plaats van in loodstrips. In de loop der tijd werden de glasplaten steeds groter en konden er ramen met steeds minder roeden en uiteindelijk zonder roeden gemaakt worden. Door de grotere formaten glasplaten werd het eveneens mogelijk andere typen vensters te ontwerpen, zoals na 1750 schuiframen en in de negentiende eeuw T-vensters. Tegen 1900 was men in staat glasplaten van 104 bij 73 centimeter te produceren. Hiermee konden bijvoorbeeld winkelruiten worden gemaakt.

De twintigste eeuw

Ook het glas zelf kent zijn karakteristieke ontwikkeling. Het glas dat tot 1900 werd geproduceerd, cilinderglas en slingerglas, heeft een vertekening in het oppervlak. In de twintigste eeuw volgden de technische ontwikkelingen elkaar snel op. Zo deed in ongeveer 1905 het gelamineerde glas zijn intrede. Hierbij werden twee platen glas op elkaar geplakt met daartussen celluloid. Vanaf ongeveer 1915 verschijnt er getrokken glas op de markt. Hiervoor werd een dunne, brede strook glas uit een bak gesmolten glas getrokken en na afkoeling in platen gesneden. Ook getrokken glas vertoont nog een onregelmatigheid in het oppervlak. In 1930 werden gehard glas en dubbelglas ontwikkeld en vanaf ongeveer 1960 wordt er floatglas geproduceerd. Door de manier van produceren is floatglas geheel vlak en zijn er in het oppervlak geen onregelmatigheden meer zichtbaar.

 

 

De toekomst: Nordic Comfort – Dutch Design

Onze missie is om de klassieke uitstraling van de woningen en combineren met de nieuwste isolatietechnieken.   Onder het initiatief “Nordic Comfort – Dutch Design” werken wij aan het Duurzamen van de woningen in Nederland.

Hiervoor brengen we de beste isolatietechnieken uit bijvoorbeeld Noorwegen, Zweden en Letland en passen die in de Nederlandse kozijnen.

 

Wij zien het als een uitdaging de ‘Nul op de meter’ te creëren, het karakter van de woning te houden en de kosten te beheersen. Dit is waarop wij onze dagelijks richten en waarvoor wij ons hard maken.

IBC Kozijnen – Houten kozijnen specialist

IBC Kozijnen-Nordic Comfort Dutch Design info